...O nama...

Firma AGRO-MOBIL doo Guča osnovana je 01.04.1992. godine. Osnovna delatnost je proizvodnja, dorada i plasman semenskog i merkantilnog krompira, uvoz semenskog krompira klase E I klase A i dr.

U AGRO-MOBIL-u radi 12 zaposlenih radnika.
Organizaciona struktura firme je kooperativa po ugledu na holandske firme iz ove oblasti. To znaci da se proizvodnja odvija na imanjima farmera, a repromaterijal za proizvodnju krompira i stručnu pomoc obezbeđuje AGRO-MOBIL za svoje farmere.

Stalno saradjujemo sa 60 farmera , koji učestvuju u donošenju poslovnih odluka i oni praktično čine osnovne ćelije firme. AGRO-MOBIL se brine o skladištenju robe, čuvanju, doradi, prodaji, marketingu, opremanju farmi sa mehanizacijom – priključnim mašinama i traktorima.

...Obuka...

Posebna pažnja je posvećena obuci ljudi, kako stalno zaposlenih u AGRO-MOBIL–u tako i farmera. U dve godine trajanja PSO – Projekt multipliciranja certifikovanog semenskog krompira, stručnjaci iz NAK-a, AGRIPLANA, AGRICA su radili sa nama na praktičnim problemima proizvodnje, zaštite i čuvanja krompira. Šest naših ljudi je završilo i mini školu u Drontenu u Holandiji. Uz pomoć holandske PAM organizacije nastavili smo saradnju sa stručnjacima NAK-a koja i danas traje.

...Planovi...S obzirom na to da smo tehnički veoma dobro opremljeni, akcenat se stavlja na sticanje znanja neophodnog za proizvodnju zdravog semena. Obuka stalno zaposlenih u AGRO-MOBIL-u i obuka farmera je imperativ, i u tu svrhu nastavljamo saradnju sa holandskim firmama.

Nabavka opreme, mašina i mehanizacije za farmere, je zadatak koji smo uspesno počeli, uz saradnju sa Raiffeisen bankom. Naročito je važno ukrupnjavanje poseda farmera i naš cilj je da farmer za 5 godina poseduje 30-50 ha obradivog zemljišta.

...Tehnologija...

Najznačajniji korak u razvoju napravljen je donacijom Vlade Kraljevine Holandije preko PSO projekta, koji je realizovan u periodu 2002.-2004. godine. U projekat su bile uključene holandske firme AGRICO, NAK, AGROVENT, AGRIPLAN i OLDENHUISPRINSEN. Obezbeđene su najsavremenije mašine za pripremu zemljišta, sadnju, negu i vađenje krompira. Iz svojih sredstava AGROMOBIL je izgradio najsavremenije paletno skladište za krompir površine 1000 m2 tako da sada raspolaže sa 1800 m2 skladišnog prostora u koji je ugrađena kompjuterska oprema za ventilaciju i klimatizaciju.

Zahvaljujući ovako savršenom načinu čuvanja postižu se velike uštede u kalu i drugim gubicima, a roba ostaje sveža do juna meseca. Krompir se već na njivi smešta u drvene sanduk palete, u kojima se i čuva. U magacinu sav transport, i vertikalni i horizontalni, obavlja se viljuškarima tako da praktično nema teškog fizičkog rada.

Mašine za prijem, doradno selektiranje i pakovanje su takođe najsavremenije, potpuno automatska linija za kalibriranje veoma brzo i perfektno odvaja frakcije sa kapacitetom od 21 tona na čas, dok automatska pakerica je kompjuterizovana, sa izvanrednim mogućnostima za pakovanje 2.5 kg do 30 kg, kapaciteta oko 8 tona na čas. Sva roba, bilo da je u pitanju seme ili merkantilni krompir, pakuje se na palete i tako isporučuje kupcima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Bugarskoj, Rumuniji i Albaniji.

Počevši od oktobra 2006. godine AGRO-MOBIL ima sistem menadžmenta kvalitetom sertifikovan prema standardu ISO 9001:2001 i HACCP koji se odnose na proizvodnju semenskog i merkatilnog krompira, od strane akreditovanog tela Evrocert-Beograd.

...Prinos...

Tokom 2006. i 2007. godine AGRO-MOBIL je bio najveci proizvodjač komercijalnog semena , a takođe i najveci uvoznik osnovnog semena. Proizvede se oko 1500 tona semena i isto toliko merkantilnog krompira.

Zahvaljujuci pre svega uspešnoj realizaciji PSO projekta prinosi na imanjima farmera dostižu i granicu snova od 50 tona po hektaru. Za sada je prosek oko 35 tona što je izvanredno imajući u vidu prosečan prinos u Srbiji od 12 tona po hektaru.

...Galerija...

...Kontakt...

AGROMOBIL OFFICE

+381 32 5855 206
+381 32 5855 648

RATKO VUKIĆEVIĆ
generalni direktor
+381 63 80 60 074
+381 32 5855 648

MILE TERZIĆ
finansijski direktor
+381 63 81 96 996
+381 32 5855 648

KOSTA VUKIĆEVIĆ

+381 63 250 459
+381 32 5855 648

MILOŠ VUKČEVIĆ

+381 65 326 0 326
+381 32 5855 648

 

 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE

AGRO MOBIL d.o.o.

Vranjica, 22230 Guča

PIB: 101266480 | Matični broj: 7940106 | Šifra delatnosti: 01110 | Registarski broj: 0607940106

Tekuči računi: 265-3020310000500-07 | 155-2077-84