Srpski | English
Basket is empty
Naslovna Poručivanje
PORUČIVANJE Kupac se obavezuje da tokom poručivanja pratiti sledeći postupak kod zaključenja ugovora o kupoprodaji: • korak 1 – upoznavanje sa opštim uslovima poslovanja prodavca, obaveštenjima o osnovnim podacima prodavca, upoznavanje sa svim pravima i obavezama kupca, što je sve na nedvosmislen i jasan način istaknuto na sajtu prodavca; • korak 2 - prijavljivanje (logovanje) na online shop • korak 3 - izbor tipa i količine robe ubacivanjem u korisničku korpu • korak 4 - provera/upisivanje podataka za dostavu • korak 5 - izbor načina plaćanja • korak 7 - provera povratne poruke od Prodavca-potvrda porudžbenice i postupanje u skladu sa sadržajem poruke. Jedna osoba može da naruči više proizvoda u jednoj transakciji. Kada kupac obavi sve gore navedene korake, smatra se da je uputio prodavcu porudžbenicu. Prodavac je u obavezi da kupcu potvrdi porudžbenicu i to u roku od 2 radna dana od trenutka prijema porudžbenice ili da u istom roku obavesti kupca da nije u mogućnosti da mu isporuči poručenu robu. Prodavac će se postarati da u što kraćem roku proveri raspoloživost poručenog artikla. Ukoliko su svi uslovi za kupovinu obezbeđeni, prodavac će poslati potvrdu porudžbine na e-mail adresu koju je kupac naznačio prilikom registracije, time prihvatajući ponudu za zaključenje ugovora. Ugovor se smatra zaključenim tek kada prodavac pošalje e-mail u kome kupca obaveštava o terminu dostave poručenog artikla. Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da obezbedi poručeni artikal, poslaće e-mail u kome obaveštava kupca da poručeni artikal više nije raspoloživ, te da je porudžbina otkazana. U tom slučaju ugovor neće biti zaključen. Cene proizvoda su jasno istaknute na sajtu prodavca. Prodavac zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštavanja, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla, u svakom trenutku.
This website uses cookies

We use cookies to personalize content, provide social media features, and analyze traffic. By continuing to use our websites, you are agreeing to our use of cookies.

POMOĆ PRI KUPOVINI

Za više informacija, pomoć i porudžbine

032 58 55 206
032 58 55 648
Radno vreme: ponedeljak-subota 8-15h